Obchodní podmínky pro turisty

Všeobecné smluvní podmínky systému Turistykarta.cz

 1. Podmínkou obdržení karty je poskytnutí těchto osobních údajů: jméno a příjmení, emailovou adresu, telefoní číslo a bydliště - město, které slouží pro personifikaci karty.
 2. Podpisem žádosti o vydání karty nebo jejím zakoupením vyjadřuji souhlas s poskytnutím výše uvedených údajů z důvodu zpracování statistických dat.
 3. Držitel Karty souhlasí se zasíláním informací přímo spojených s jeho osobní kartou pomocí elektronické pošty.
 4. Držitel Karty má právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat. Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy emailem umožnit Držiteli karty jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet Provozovatele odmítnout souhlas s takovým využitím svého elektronického kontaktu.
 5. Turistykarta.cz je nepřenosná a generuje služby a slevy pouze pro osobu, na kterou byla personifikována a její doprovod, maximálně však 6 osob Na jednu kartu lze nahrát více služeb zdarma. Jednu službu lze nahrát vícekrát. Držitel karty vybírá ze seznamu zapojených služeb. 
 6. Akceptační místo je povinno poskytnout službu zdarma, slevu nebo alší benefit držiteli Turistykarty dle specifikací (např. za příznivého počasí) a rozsahu (např. určité dny v týdnu) uvedeném na webu www.turistykarta.cz.
 7. Karta platí 1 rok od vydání karty nebo od data registrace do Turistykarta.cz.
 8. Reklamace nebo nahlášení ztráty karty je možné řešit u provozovatele systému: info@turistykarta.cz.
 9. Při ztrátě karty má držitel nárok na vystavení duplikátu za manipulační poplatek, který nepřevýší původní cenu karty. Původní karta bude v tomto případě zablokována.
 10. Držitel karty je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, jehož účelem je obcházení principu nepřenosnosti, jako je zejména kopírování karty, pozměňování karty či jiné zasahování do její integrity. V případě porušení výše uvedeného má provozovatel právo kartu zablokovat.
 11. Kartu je možné zakoupit na www.turistykarta.cz a na prodejních místech označených samolepkou - seznam těchto prodejců bude vždy uveden na www.turistykarta.cz.
 12. Držitel karty má právo písemně bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od obdržení Turistykarty. Uživatel však pozbývá tohoto práva, pokud Turistykartu v této lhůtě již využil, a to i částečně. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno nejpozději v poslední den čtrnáctidenní lhůty.
 13. Žádost o reklamaci může majitel Turistykarty zasílat na email: info@turistykarta.cz. V případě poškození nebo ztráty Turistykarty dostane její majitel novou za poplatek 15,- Kč (v ceně není uvedena doprava nebo poštovné).
 14. Osobní údaje uživatele Turistykarty jsou chráněny a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškerá data jsou používána výhradně pro účely dodání Turistykarty, poskytnutí služeb, odběru zboží nebo pro uživatele co možná nejlepšího fungování webu www.turistykarta.cz. Přístupem a užitím webu www.turistykarta.cz uděluje uživatel souhlas se získáním a nakládáním s osobními údaji dle pravidel zde stanovených.

Důležité pojmy:

Provozovatel systému Turistykarta.cz: Turistika.cz, s.r.o., Národní 28, 110 00 Praha 1, info@turistykarta.cz

Akceptační místo: Subjekt zapojený do systému Turistykarta, který se na základě smlouvy s Provozovatelem zavázal poskytovat své služby pro držitele Karty.

Prodejní místo: Subjekt zapojený do systému Turistykarta, který je na základě smlouvy s Provozovatelem oprávněn jako zástupce Provozovatele prodávat karty zájemcům. Seznam aktuálních prodejních míst je uveden na webu www.turistykarta.cz

Karta: Plastový nosič a zároveň slevový prostředek vybavený unikátním číslem a čárovým kódem ve formátu 1/3 běžné platební karty.